Naše služby

Aké služby ponúkame

Naše služby

aké služby ponúkamé?

 • ručné výkopy, výkopové práce bagrom, preprava a násyp kameniva, štrkopieskov, recyklátov betónových, tehlových a asfaltových, preprava zeminy
 • pokládka kabeláže, kanalizačných a iných rúr, pretlakové práce, vsadenie šácht, žúmp a iných prefabrikátov
 • kompletné sanácie budov a ich časti, sanácia vlhkosti stien, zatekanie strechy, odstránenie plesni, rekonštrukcia stavieb a opravy rôzneho druhu
 • priprava a betonáž základov a základových dosiek, debnenie základov, armovanie základov, penové sklo
 •  planírovanie, ornica, terasy, chodníky, zámková dlažba, schody, osadenie šácht, žúmp, dažďových nádrži a čerpadiel. parkoviská, prístupové cesty, drenáže, odvodnenie
 • murovanie stien rôznymi technológiami a materiálmi Porotherm, Leier, Ytong, Porfix, a iné …), dlažby, obkladanie, potery cementové, sadrový anhydritový poter, omietka sadrová, štuková omietka
 • zateplenie fasád, odvetrané zateplené fasády, zateplenie krovu
 • penetračné nátery, natavenie izolačných pásov / lepenka, tekutá lepenka, PVC fólie (Fatrafol, Flagon, Alkorplan ….),
 • hydroizolácia balkónov, bazénov a sáun
 • inštalatérske práce – rozvody vody, kanalizácie, plynovodu, montáž zariadovacich predmetov a pripojok (vodovodná, kanalizačná, plynová)
 • hrubé rozvody káblov, elektrická prípojka, rozvádzače, zásuvky, vypínače, pristroje
 • sadrokartónový strop, bodové svetlá, led pásy, hviezdne nebo, sadrokartónové priečky, predsadené steny a opláštenie stien
 • maľovanie stien, strapov, lazúra drevených prvkov, tatranský profil, náter kovových konštrukcií, maľovanie fasády, striekanie všetkých povrchov